[На главную] [Навигация по алфавиту]

ФУНГИЗОН

(Fungizone) – торговое название амфотерицина (amphotericin).

Навигация: [Ф] [ФУ] [фулцин] [фульгурация] [фумигация] [фунгилин] [фунгицидный] [фуникулит]
Медицинская энциклопедия [v22]